Spaarndamfonds

 

 

 

 

 

 

 

 

STGLogo STGLogo1

Stichting Spaarndamfonds
Een fonds voor de dorpsgemeenschappen
Spaarndam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Het Ontstaan

Eind 1993 is de Stichting Spaarndamfonds opgericht. Het is een initiatief van de beheerders en directeur van de voormalige Rabobank Spaarndam en heeft tot doel het bijeenbrengen van gelden en eventueel andere vermogensbestanddelen door schenkingen, donaties, subsidies, erfstellingen, legaten en andere baten.
De (rente)opbrengsten uit het bijeengebrachte kapitaal van het fonds wil de stichting ten goede laten komen aan de dorpsgemeenschappen van Spaarndam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Wat doet het Spaarndamfonds

Het Spaarndamfonds stelt de (rente)opbrengsten van het bijeengebrachte kapitaal ter beschikking aan projecten, personen (zowel natuurlijke als rechtspersonen), comités, kerkgenootschappen en groeperingen welke zich op enigerlei wijze inzetten of verdienstelijk maken ten behoeve van de dorpsgemeenschappen te Spaarndam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Zo probeert de stichting het algemeen welzijn binnen de dorpen te bevorderen. Dit geldt vooral in die gevallen waarin overheden en/of andere financiers geen, in ieder geval een niet toereikende financiële bijdrage (kunnen) leveren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaarndam1 Haarlemmerliede1 Spaarnwoude1

Spaarndam

Haarlemmerliede

Spaarnwoude

Spaarndam1 Haarlemmerliede1 Spaarnwoude1

 

 

 

 

update 06-04-2021: balansgegevens 2020 toegevoegd
uodate 27-03-2021: projectgegevens 2018 t/m 2020 toegevoegd
update 17-06-2021: Financiele gegevens 2019-2020 geplaatst
update 07-02-2019: Financieel verslag 2018 geplaatst.
update 14-04-2018: Projecten van 2017 vermeld.
update 22-01-2018: Financieel verslag 2017 geplaatst.
update 06-03-2017: nieuwe projecten toegevoegd, financieel verslag 2016 geplaatst.
update 03-04-2016: nieuwe projecten toegevoegd, financieel verslag 2015 geplaatst, erelid toegevoegd.
update 31-01-2015: nieuw bestuurslid toegevoegd, financiele gegevens 2014 toegevoegd, projecten uit 2014 en 2015 toegevoegd, lijst met oude projecten gearchiveerd.
update 01-01-2014: foto's van projecten bijgewerk.
update 04-12-2013: IBAN-informatie toegevoegd + diverse foto's.

Copyright © 2012-2022 _ cbuzink

STGLogo STGLogo1b STGLogo1a STGLogo1