Spaarndamfonds

 

 

 

 

 

 

 

 

vision

Criteria en Voorbeelden

De criteria voor donaties / bijdragen uit het Spaarndamfonds

Om voor een beoordeling door het bestuur van het Spaarndamfonds in aanmerking te komen, moet een aanvraag aan de volgende criteria voldoen:

- het verzoek moet schriftelijk, bij voorkeur digitaal, worden ingediend, duidelijk te zijn onderbouwd en de aanwending dient controleerbaar te zijn

- de donatie c.q. stimuleringsbijdrage moet ten goede komen aan een niet commerciële organisatie, instelling of persoon die actief is op het gebied van cultuur, sport en welzijn binnen de dorpen Spaarndam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

- de aanvraag is in principe eenmalig van karakter, er worden geen meerjarige verplichtingen aangegaan

- de aanvraag is niet bestemd ter verlaging van de normale exploitatiekosten

- in de aanvraag dient tevens een indicatie te worden gegeven van de mate van zelfwerkzaamheid van de aanvragende organisatie bij de realisering van het doel/project

- de aanvraag wordt afgerekend wanneer het gehele project is uitgevoerd

- de aanvraag mag niet strijdig zijn met de statuten van het Spaarndamfonds

 

Aanvraag formulier:

zie bij: CONTACT

Een aantal voorbeelden waarbij vrijwel zeker een c.q. vrijwel zeker geen bijdrage wordt toegekend:

• wel wordt een bijdrage toegekend aan een vereniging voor een eenmalige aanschaf van een kostbaar middel voor het goed functioneren van die vereniging, maar niet voor de aanschaf van gangbare, niet kostbare materialen voor het normaal functioneren van die vereniging of instelling

• wel wordt een donatie toegekend voor de benodigdheden van een bijzonder (jeugd)evenement van een club of vereniging maar niet voor een evenement welke periodiek plaatsvindt

• wel wordt een bijdrage toegekend voor materialen voor een jubileum maar geen geld voor het houden van een feest

• wel wordt een donatie toegekend voor een koffieapparaat van een vereniging maar niet voor de ingrediënten

• wel wordt een bijdrage gegeven aan voorzieningen welke ten dienste staan van een gehele of een groot deel van de gemeenschap maar niet in de exploitatiekosten daarvan

• wel wordt een donatie verleend aan projecten welke leer- en opleidingvoorzieningen voor jeugd betreffen maar niet voor volwassenen

• wel wordt als”bloemetje”een bescheiden bijdrage verstrekt aan jubilerende verenigingen bij 25 jaar, 40 jaar, 50 jaar en vervolgens om de tien jaar daaropvolgend maar niet voor de bestuurders daarvan.

Bovengenoemde voorbeelden zijn slechts een indicatie van mogelijke aanvragen voor donaties. Iedere donatieaanvraag wordt in de eerst volgende bestuursvergadering van het Spaarndamfonds behandeld, waarbij per geval beoordeeld wordt of wel of geen bijdrage wordt toegekend. Het besluit betreffende de aanvraag wordt schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaarndam1 Haarlemmerliede1 Spaarnwoude1

Spaarndam

Haarlemmerliede

Spaarnwoude

Spaarnwoude1
Spaarndam1 Haarlemmerliede1 Spaarnwoude1

 

 

 

 

Copyright © 2012-2023 _ cbuzink